เนื้อเค็มแดดเดียวทอด

แบบตาก **ทอด

👉นน. 250 กรัม220 บาทสั่งซื้อ
👉นน. 500 กรัม400 บาทสั่งซื้อ
👉นน. 1 กิโลกรัม780 บาทสั่งซื้อ